سوالات متداول

پاسخ به سوالات پرتکرار

مدرک لازم جهت ثبت بین المللی مادرید
۱- نامه تقاضای ثبت بین المللی برند خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر ۲-معرفی نامه برروی سربرگ شرکت همراه با امضاء مدیران و صاحبان امضاء همراه با مهرشرکت برای اشخاص حقوقی، و درصورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری ۳-کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی مدیران و صاحبان امضاء شرکت و روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (اشخاص حقوقی) و ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی (اشخاص حقیقی) و در صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری . ۴- اظهارنامه یا اصل گواهی نامه ثبت علامت تجاری درایران جهت رؤیت و رونوشت آن جهت ثبت در پرونده یا ارائه کپی برابر اصل گواهی ثبت علامت تجاری . ۵- تکمیل فرم مخصوص لاتین پس از تعیین کشورهای موردنظرمتقاضی ۶- برگه تخمین هزینه ها همراه با مهر و امضاء متقاضی (Fee Calculation) ۷- رسید مربوط به پرداخت مبلغ مربوط به بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی برند.
چطور می توانیم برای ثبت شرکت اقدام کنیم؟
برای ثبت شرکت و یا ثبت هرگونه برند و موارد مرتبط با این موضوع کافیست با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید. ما آماده هرگونه راهنمایی و ارائه خدمات هستیم.
رشته های تخصصی برای اخذ EPC غیرصنعتی کدام اند؟
تخصص های رشته EPC ساختمان تخصص های رشته EPC آب تخصص های رشته EPC راه و ترابری تخصص های رشته EPC کشاورزی تخصص های رشته EPC آثار تاریخی و فرهنگی
Call Now Buttonتماس فوری