تعیین اعضا هیئت مدیره

نوامبر 9, 2017
تعیین هیات مدیره و بازرسین

تعیین هیات مدیره و بازرسین

تعیین هیات مدیره و بازرسین چه نقشی در شرکت دارد؟ تعیین هیات مدیره و بازرسین :ثبت صورت جلسه توسط هیات مدیره متقاضیان پس از زمانی که […]
Call Now Buttonتماس فوری